معرفی شرکت بین المللی و صنعتی و معدنی سی پی جی پارس


معرفی شرکت

 
شرکت بین المللی صنعتی ومعدنی سی پی جی پارس در سال 1392 در تهران تحت شناسه ملی: 14003853901، کداقتصادی: 411451888699 و شماره 448770 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
هدف از تأسیس این شرکت ارائه خدمات، انجام امور بازرگانی و اجرای پروژه در حوزه های معادن و صنایع مرتبط در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و حوزه انرژی از طریق به کار گیری دانش روز ، تجربیات مدیران مجرب و بهره مندی از انگیزه نیروی انسانی جوان و استفاده از توان شبکه شرکتهای گروه CPG   در آلمان، ترکیه و چین بوده است.
مدیران این شرکت برآنند تا با توکل بر خداوند متعال و تکیه بر تجارب گرانبها و دانش فنی خود گامهای بلندی را در راستای آبادانی ایران عزیز برداشته و فصل نویی را که در رضایتمندی مشتری گشوده اند، توسعه بخشند.
 
 
طراحی سایت : رسانه گستر © 2002 - 2023